आपतकालिनका लागि कसरी तयार हुने - अमेरिकी सांकेतिक भाषा

यी भिडियोहरूले मानिसहरूलाई आपतकालिन अवस्थाहरूका लागि तयार रहन आवश्यक पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू वर्णन गर्दछ, जस्तै गम्भीर मौसम, खतरनाक सामग्रीहरू समावेश हुने दुर्घटनाहरू र विद्युत कटौती। यी भिडियोहरू बहिरा वा सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि हस्ताक्षरित र खुला क्याप्शन गरिएका छन्।

ASL

प्रतिलिपि अधिकार © 2018।